Opplæring under koronakrisen

Hei, kjære flotte kunder og samarbeidspartnere! Mange spør hvordan Ås Stasjon fortsetter opplæringsarbeidet for kandidatene våre som jobber som kafémedarbeidere nå som stasjonen er stengt og alle holder seg hjemme.

Vi på Ås stasjon har måttet endre helt på hvordan vi jobber med å gi opplæring til våre deltakere som er hos oss som

Ås stasjon veilederne i Microsoft Teams

et ledd i å komme ut i arbeid. En av de tingene vi har måttet gjøre er å videreutvikle våre digitale verktøy. Dette er noe vi veiledere på kafeen har arbeidet med over lengre tid, og lenge har ønsket å gjøre det til en enda bedre læringsressurs for våre deltakere og ansatte.

Et av programmene vi bruker mye er Google Classroom. «Der har vi laget oppgaver innen salg- og service, mattilberedning, korrekt renhold og baristakaffe. Her har vi også utviklet enda flere nettressurser med pedagogiske videoer, matoppskrifter med bilder for våre deltakere som arbeider med å lære seg norsk, og presentasjoner innen barista fra vår kaffeforhandler Black Cat», forklarer Daglig leder og koordinator Are Strandbakken.