Fagopplæring

Kompetanse er viktig for å få og beholde arbeid. På Ås stasjon tilbys det fagopplæring innenfor salgsfaget og institusjonskokkfaget

Lærlingen lærer å planlegge, gjennomføre og følge opp salgsprosesser og salgsaktiviteter. Videre trekkes lærlingen aktivt inn i den daglige driften og involveres i markedsaktiviteter, markedsføring og omsetningsutvikling. Bredden i oppgavene er stor, fra mattilberedning og IK-mat til planlegging av utstillinger og konserter.

I kafeen lærer man innkjøp, varemottak, varerullering, IK-mat, renhold, mattilberedning, presentasjon av varer til kasse og kassaoppgjør. Lærlingen trekkes inn i den daglige driften og får opplæring og erfaring på åpne-, stenge- og drifte kafeen. Opplæringen hos oss skal også bidra til å utvikle evne til service, samarbeid og kommunikasjon.

Ås stasjon arrangerer i løpet av året mange konserter og utstillinger. Lærlingen i salgsfaget får opplæring i å planlegge, markedsføre, gjennomføre og evaluere arrangementene. I den forbindelse lærer man å sette opp budsjett og etterkalkyler.

Kafeen arrangerer også julebord, konfirmasjoner og gjenforeningfester. Lærlingen i institusjonskokkfaget får opplæring i å lage meny til arrangementene med fokus på matglede, sensorikk og estetikk. Videre får lærlingen opplæringen i sammenhengen mellom tilberedning av mat, ressursutnyttelse, næringsstoffer, kosthold og helse.

Mulige jobber man kan få etter avlagt fagbrev i salgsfaget er salgsmedarbeider i butikk og kafe, resepsjonist, kontor- og administrasjonsmedarbeider samt vekter.

Mulige jobber man kan få etter avlagt fagbrev i institusjonskokkfaget er sentralkjøkken eller storkjøkken på sykehus, sykehjem eller andre helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan jobbe i personalkantiner, skolekantiner, barnehager, skoler, fengsler, kafe og butikk.