Digital Karriereveiledning

Ås stasjon har etablert digitale plattformer i veiledning, oppfølging og opplæring av deltakere. Sentralt i veiledningen er karriereveiledning, her benytter Ås stasjon Karriereverktøy.

Karriereverktøy er en prosess i tre faser: En idéfase hvor deltaker utforsker og kartlegger interesser i bredden. I fase to har Karriereverktøy en utforskings- og læringsfase hvor deltaker og veileder sammen utforsker ulike alternativer innenfor interesseområdene. I siste fasen gjøres valg har hesetter deltaker og veileder sammen vurderingskriterier som trekkes inn i valg av yrke. «Dette er en fin måte for deltakerne å reflektere over hva som er mulig, og se løsninger på hvordan de kan komme tilbake til arbeidslivet» forteller veileder Ragnhild Reitan. 

Petter hadde akkurat startet i tiltak på Ås stasjon da Koronaviruset slo til i Europa. Han har fått oppfølging, veiledning og opplæring på digitale plattformer. På spørsmål om han tror han er bedre forberedt til å komme tilbake i arbeidslivet etter dette, er Petter positiv. «Kontorjobb er aktuelt for meg, så dette passer meg bra sånn sett. Ved siden av dette har jeg fått bruke Karriereverktøy som har gitt meg mer klarhet vedrørende hva jeg bør fokusere på i den fasen jeg er i nå.” Dette er et digitalt verktøy som Ås Stasjon benytter i karriereveiledning“Det er nå lettere for meg å vurdere om stillinger og arbeidsgivere passer for meg i min konkrete situasjon”, forteller Petter. “Dette har jeg kommet frem til ved å benytte Karriereverktøy og ettertenksomt gått gjennom alternative utdanninger, jobber og personlige egenskaper. I Karriereverktøy er flere yrker visualisert med videoer, Petter trekker frem at han har benyttet disse aktivt. “Å se på videoer og lese informasjonsmateriale om aktuelle yrker, spesielt de jeg var usikker på har vært bra saker, kvitterer Petter fornøyd.