Kunstutstilling

Ås stasjon er et hus med mye sjel og historikk, og er et spesielt godt egnet til å holde kunstutstillinger. Dette er en unik mulighet for deg som kunstner til å vise frem dine verk til et nytt publikum.

Å holde utstilling på Ås stasjon koster kr 1 500. Vi tar ingen provisjon av salget. Kunstneren får vist sine verker og Ås stasjon får dekorert lokalene med vakker kunst. Vi forventer at utstiller skriver og sender pressemelding til lokalavisene, lager og henger opp plakater samt markedsfører utstillingen på sosiale medier. Vi markedsfører utstillingen på vår Facebook-side, og ved å henge opp plakatene i vårt lokale.

Kunder som ønsker å kjøpe et av verkene må ta direkte kontakt med kunstneren. På denne måten får kunstneren full råderett over egen utstilling og får selv deltatt i prosessen fra A til Å. Utstillingen henger oppe i 2 måneder slik at publikum får god tid til å bli kjent med verkene.

Kunstneren er selv ansvarlig for å henge opp og ta ned utstillingen. For på en best mulig måte kunne bistå i prosessen med rigging av nye utstillinger ønsker vi at dette avtales i forkant.