Konsert

Å holde konsert på Ås stasjon er en flott anledning for deg som artist til å møte det rause Ås-publikummet med gode låter og sanger. Gå ikke glipp av denne muligheten.

Ved salg av mindre enn 30 billetter, tilfaller inntektene av de 10 første solgte billettene til Ås Stasjon. Beløpet skal dekke Tonoavgiften og administrasjonskostnader. Dersom man selger over 30 billetter går billettinntektene rett til artisten Vi bistår artister, musikere/band med å nå et nytt publikum, samtidig tilbys våre kunder en fin musikalsk opplevelse. Vi forventer at bandet/artisten skriver og sender pressemelding til lokalavisene, lager og henger opp plakater samt markedsfører konserten på sosiale medier. Vi markedsfører konserten på vår Facebook-side, og ved å henge opp plakater i vårt lokale og rundt i Ås.

I tillegg til selv å markedsføre konserten, må bandet/artisten sette opp utstyr og rigge scenen. Vi har noe utstyr til disposisjon som lånes ut dersom det er ønskelig. Dette er: To høytalere, to mikrofoner med stativ samt et miksebord. Scenen ryddes for bord og stoler 3 timer før konserten begynner. På konsertdagen henvender bandet/artisten seg til vaktansvarlig på stasjonen når de kommer